Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014


                           Ngẫu hứng thơ dưỡng sinh
                                Hãy cứ như thế,
                                không điều gì gấp gáp
                               Thong dong làm những gì mình thích
                                Không nổ lực
                                không gắng sức
                                Không đặt chỉ tiêu
                                không gây áp lực…
                               Ta sống tuổi xế chiều
                                Vui những gì mình có
                                Giản dị
                                đơn sơ.

                               Sáng thể dục dưỡng sinh
                               cùng bạn hít vào thở ra
                               Hít vào thật sâu thở ra chầm chậm
                               Năng lượng đất trời mênh mông vô tận
                               Chảy vào châu thân 
                               tiếp thêm sinh lực.
                               Nhẹ nhàng vận động toàn thân
                               Khi huyết lưu thông
                              Tinh thần sảng khoái
                              Hãy vận động mới duy trì sự sống
                              Nhẹ nhàng thôi đừng gắng sức nhé anh
                              Lứa tuổi mình mong manh ấm lạnh
                              Chắt chiu gìn giữ tấm thân ngà./.
                                                              Phương Danh