Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Viễn du


                                    Viễn du
                       Đi đi một chuyến vô thường,
               Miền cao xứ lạ càng buồn muốn say.
                       Một mình cùng với cỏ cây,
               Trùng trùng non thẩm mù vây lưng trời.
                      Khói chiều lan, sương chiều rơi,
               Nhà ai đốt lửa tiếng cười ... nhói tim.
                       Biên giới xa mỏi cánh chim,
               Bến bờ đâu dõi mắt tìm ... chim ơi?
                                         Phương Danh

                                              (Đăng lại từ yahoo.blog)

      Bài thơ hân hạnh được Chị Chontinhtam diễn ngâm thật xúc động và chị Gà Con viết cảm nhận sâu sắc trong bài viết "Con đường".
               
                * Diễn ngâm:


                 * Bài cảm nhận " Con đường":
http://phuong-danh.blogspot.com/2014/04/trang-blog-hoa-sen-trang.html.

Chân thành cảm ơn chị Chontinhtam và chị Gà Con đã đồng cảm với "Viễn du".
                                                                    Phương Danh