Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Tìm về


                     Tìm về
                                     Nhớ Hòa,Ẩn.
                  Một thoáng xe dừng Bến Cát
                  Ba mươi năm, thuở chơi vơi
                  Ta đến vùi thây chiều khói lửa
                  Bom đạn còn chê thân rã rượi.

                  Phố vắng không người

                  Mây trắng khăn tang
                  An Điền cầu vắt
                  bom đeo đợi giờ.
                  Súng chong kìm súng người lính mỏi
                  Lẳng lặng dòng sông nước vẫn xuôi.
                  Chợt bừng tỉnh thức ta đứng lặng,
                  Lờ lững xác người, trôi...trôi ...trôi.
                  Ở đây cái chết treo lơ lửng,
                  Được sống sao ta lại chán đời !?

                  Sáng về Bến Tượng suối trong
                  Nghe chim thánh thót bên rừng gió reo./.
                                               Phương Danh