Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Hồng thắm

Hồng thắm
                                (ành nghiệp dư)


                                              Ban mai, nở nụ hồng
                                     Đỏ thắm một khoảng sân
                                     Yêu người, yêu cuộc sống
                                     Dù đời nhiều gian truân./.
                                                      Phương Danh