Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Tượng Phật Thích Ca


Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn
   Từ lâu tôi có tâm nguyện chạm khắc được tượng Phật Thích Ca. Tìm được nghệ nhân chuyên tạc tượng Phật, chúng tôi đến  chùa Hội Khánh tỉnh Bình Dương viếng tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn lớn nhất Việt Nam. Sau khi cầu nguyện tôi chụp ảnh tổng thể và chụp từng chi tiết đường nét để tham khảo làm mẫu tạc nên tượng Phật trên gỗ. Tôi chọn gỗ Dáng hương, một danh mộc có hương thơm.
   Nhờ Phật phù hộ chúng tôi đã tạc thành công tượng Phật Thích Ca rất có thần.
    Tượng có hai phần: tượng Phật nằm và đế sen, kích thước tổng thể 47*14*14cm.


Ảnh nguyên mẫu tượng Phật Thích Ca chùa Hội Khánh.


Tượng Phật được tạc trên gỗ Giáng hương.
                                  Phương Danh