Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Tượng Phật Di Lạc


Tương Phật Di Lạc gỗ xá xị
    
    Sau khi hoàn thành tượng Phật Bà, chúng tôi được vị khách ấy đặt tạc thêm một tượng Phật  Di Lạc cũng trên gỗ xá xị, giao tượng trắng, kích thước 42 * 20 * 20 cm. 
                                                   Cảm ơn quí khách.
                                                                         Phương Danh