Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Tượng Phật Bà gỗ xá xị

Tượng Phật Bà gỗ xá xị

     Một vị khách đã đặt chúng tôi chạm tượng Phật Quan Âm trên gỗ xá xị, Là gỗ có mùi hương xá xị tư nhiên. Nếu sơn bóng gỗ không còn hương thơm, nên vị khách nhận tượng trắng không sơn. 
    Tượng Phật có kích thước 30 *12 *11cm.
                                                               Phương Danh