Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Tượng Phật Di Lạc


Tương Phật Di Lạc gỗ xá xị
    
    Sau khi hoàn thành tượng Phật Bà, chúng tôi được vị khách ấy đặt tạc thêm một tượng Phật  Di Lạc cũng trên gỗ xá xị, giao tượng trắng, kích thước 42 * 20 * 20 cm. 
                                                   Cảm ơn quí khách.
                                                                         Phương Danh

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Tượng Phật Bà gỗ xá xị

Tượng Phật Bà gỗ xá xị

     Một vị khách đã đặt chúng tôi chạm tượng Phật Quan Âm trên gỗ xá xị, Là gỗ có mùi hương xá xị tư nhiên. Nếu sơn bóng gỗ không còn hương thơm, nên vị khách nhận tượng trắng không sơn. 
    Tượng Phật có kích thước 30 *12 *11cm.
                                                               Phương Danh