Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Tượng Phật Quan Âm ngồi.


Tượng Phật Quan Âm ngồi

Tôi chọn gỗ Muồng một loại gỗ tốt, vân  đẹp, màu đen tự nhiên để tạc tượng Phật Quan Âm toạ trên toà sen,
 Tượng Phật có kích thước: cao 47cm, ngang 25cm, dày 24cm.
                                  Phương Danh