Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Hoàng hôn trên sông

Hoàng hôn trên sông
                                (ảnh nghiệp dư)Hoàng hôn trên sông với chiếc cầu xa xa, 
trong tâm tưởng tôi gọi "Chiếc cầu biên giới".

 Một cây chơ vơ bên sông đứng lặng.

                                                                     
                                                                       Phương Danh
                                                                         (Chiều mùng một tết)