Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Tượng Phật Quan Âm ngồi.


Tượng Phật Quan Âm ngồi

Tôi chọn gỗ Muồng một loại gỗ tốt, vân  đẹp, màu đen tự nhiên để tạc tượng Phật Quan Âm toạ trên toà sen,
 Tượng Phật có kích thước: cao 47cm, ngang 25cm, dày 24cm.
                                  Phương Danh

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Tượng Phật Quan Âm.

  Từ lâu tôi mong thực hiện được những bức tương Phật có giá trị thẩm mỹ, chạm khắc trên gỗ quí.Tôi sưu tầm được hai lóng gỗ mun (một loại gỗ quí hiếm) có thể tạc được tượng Phật Bà. Tôi  tìm đến một nghệ nhân chuyên tạc tượng phật nhờ chạm giúp.
   Thật mừng khi thực hiện được tượng Phật Quan Âm.Tôi mong có được nhân duyên tiếp tục tạc được nhiều tượng Phật như Phật Thích Ca, phật Quan Âm, phật Di lạc.
                                               Phương Danh
                                                        trungthi.ng@gmail.com


Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Hoàng hôn trên sông

Hoàng hôn trên sông
                                (ảnh nghiệp dư)Hoàng hôn trên sông với chiếc cầu xa xa, 
trong tâm tưởng tôi gọi "Chiếc cầu biên giới".

 Một cây chơ vơ bên sông đứng lặng.

                                                                     
                                                                       Phương Danh
                                                                         (Chiều mùng một tết)