Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Tĩnh tâm


                             Tĩnh tâm
                   Nhắm mắt gác lại sự đời
                   Ngồi thẳng lưng ngay ngắn
                   Hít vào thở ra thật nhẹ
                   Ta tìm về tĩnh lặng.

                   Những ý nghĩ bung xung
                   Những muộn phiền rối rắm
                   Tan dần theo hơi thở
                   Tâm thư thái nhẹ nhàng.

                   Lặng nghe luồng chân khí
                   Luân chuyển khắp châu thân
                   Cơ thể như thanh lọc
                   Ta bay bổng lâng lâng.

                   Ta chìm vào vô thức
                   Hoà tan giữa muôn trùng
                   Ta không là ta nữa
                   Ta chỉ là hư không.

                   Ta trở lại cuộc đời
                   Sống như người đã ngộ
                   Bệnh đau và  sinh tử
                   An nhiên  nở nụ cười./.
                                     Phương Danh