Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

thơ: Chiều buông


                                                                  
                                                    Chiều buông (*)      
                                                   Mây xám không buồn bay
                                                   Dập dờn con sông bạc
                                                   Lững lờ lục bình trôi
                                                   Thẫn thờ ngồi thinh lặng./.
                                                         Phương Danh 
    
(*) Bài đăng cũ