Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Không đề                                    Không đề
                              Tôi lại về bên sông
                              Đón từng cơn gió lộng
                              Trời chiều nay ảm đạm
                              Chợt nghe lòng rưng rưng./.
                                                 Phương Danh