Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

thơ: Chiều buông


                                                                  
                                                    Chiều buông (*)      
                                                   Mây xám không buồn bay
                                                   Dập dờn con sông bạc
                                                   Lững lờ lục bình trôi
                                                   Thẫn thờ ngồi thinh lặng./.
                                                         Phương Danh 
    
(*) Bài đăng cũ
      

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Không đề                                    Không đề
                              Tôi lại về bên sông
                              Đón từng cơn gió lộng
                              Trời chiều nay ảm đạm
                              Chợt nghe lòng rưng rưng./.
                                                 Phương Danh