Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Thơ: Trồng hoa


                                     Trồng hoa
                                    Mãi suy tưởng Tử - Sinh sau cơn bệnh nặng
                                    Hoa kiểng sân nhà bỏ phế bao năm
                                    Ngày tháng thoi đưa giật mình tóc bạc
                                    Ngậm ngùi hoa cỏ xơ rơ héo tàn.

                                    Tử - Sinh việc của đất trời
                                    Cuộc sống do người quyết định
                                    Trồng lại hoa thay phân xén rễ
                                    Sớm chiều chăm chút nâng niu
                                    Ươm mầm xanh, hoa nở, đón xuân./.
                                                           Phương Danh