Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Thơ bạn: Một khắc "KHÔNG"


                 

                                         Một khắc “KHÔNG” *
                         Trăng thanh gió mát đâu chẳng có,
                              Sao mãi đi tìm chốn viễn phương.
                              Này bạn hãy dừng chân lữ khách,
                              Lắng nghe chim hót ở trên cành.
                              Lặng nghe lời gió ru trăng ngủ,
                              Lắng ở hồn ta một cõi "KHÔNG".
                                   Nguyễn Thành Xai
           Sáng mùng 3 tết bạn đến thăm, đề tặng bài thơ, thật quí. 
                  Quí nhất bạn là một võ sư luôn tâm niệm Võ cần có Đạo. 
                  Được bạn cho phép, xin đăng lên trang blog.
                                                                  Phương Danh