Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015


Mùa trăng
                       Trăng đến mùa loáng thoáng ngàn cây,
                       Tròn vành vạnh lung linh huyền diệu quá.
                       Trời đất bỗng lặng yên, cây bóng ngả,
                        Mây thênh thang rạng sắc mê cung.
                        Cõi nào đây huyền bí mông lung,
                        Ta ngẩng mặt im lìm bay bổng.
                        Trăng ơi trăng, xuân về trăng thơ mộng,
                        Biết bao năm bất chợt một lần./.
                                                    Phương Danh