Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

                 
                                 Giữa khuya
            Thức giấc giữa khuya không ngủ nữa
            Trong thâm sâu đêm tĩnh lặng vô cùng
            Vẳng đưa đâu đây dạ khúc muôn trùng  
            Nhớ miên man và tâm thật bình an./.
                                          Cảm xúc rạng sáng mùng 3 tết                                                
                                                     Phương Danh