Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Thơ: Đèo Bảo Lộc

                       
                              Đèo Bảo Lộc
             Ơ, đèo không vắt cheo leo lắm,
             Bên vực, cây đan lá xếp tầng.
             Bên núi, đá chen cây, bóng thẫm,
             Suối gọi, chim kêu ríu rít đàn.
             
   Đường len khe núi xanh xanh mát,
             Xe lượn quanh quanh nẻo chập chùng.
             Núi vực giao hòa tranh thủy mạc,
             Mây trời lãng đãng say lâng lâng.
              
             Lãng du uống được nguồn sông núi,
             Một nỗi sầu riêng cũng nhẹ dần./.
                                         Phương Danh