Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Bù Đốp

                                          Bù Đốp
                            Mây mù giăng mắc gió mưa,
                     Đường lên Bù Đốp sớm trưa gập ghềnh.
                            Phố gần nhà thấp chênh vênh,
                     Một con đường đỏ lềnh lềnh bước chân.
                            
                            Người tứ xứ thật dễ gần,
                     Một câu chào hỏi vẻ thân tình rồi.
                            Kết bia một đĩa thịt mồi,
                     Chuyện làm ăn chuyện vui cười râm vang.
                            
                            Cao su lớp lớp hàng hàng,
                     Bóng người thấp thoáng trong ngàn cây xanh.
                            Nông phu vẫn mái nhà tranh,
                     Vẫn nương lúa rẫy cỏ tranh mọc nhiều.
                            
                            Có gì trong gió đìu hiu,
                     Từ biên giới ấy mây chiều đã buông./.
                                                   Phương Danh


Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Thơ: Đèo Bảo Lộc

                       
                              Đèo Bảo Lộc
             Ơ, đèo không vắt cheo leo lắm,
             Bên vực, cây đan lá xếp tầng.
             Bên núi, đá chen cây, bóng thẫm,
             Suối gọi, chim kêu ríu rít đàn.
             
   Đường len khe núi xanh xanh mát,
             Xe lượn quanh quanh nẻo chập chùng.
             Núi vực giao hòa tranh thủy mạc,
             Mây trời lãng đãng say lâng lâng.
              
             Lãng du uống được nguồn sông núi,
             Một nỗi sầu riêng cũng nhẹ dần./.
                                         Phương Danh