Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014                             Bận rộn
                Tất tả những ngày cuối năm
                 Công việc gí đuổi hụt hơi
                Trưa nắng chang chang
                 dật dờ ngủ trên xe buýt
                 vọt nhanh xuống thành phố rồi về
                 bao nhiêu việc đang chờ...

                Vui sao còn sức để làm
                Trước kia ngỡ chừng sắp chết./.
                                                       Phương Danh