Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014                          Bờ sinh tử
               Ta đang ở bên bờ sinh - tử
                Chốn tử ra sao!? ngoài trí tưởng hình dung
                Chỉ cảm thấy quay cuồng lạnh toát
                chơi vơi trong vực xoáy khôn cùng
                Và ta biết ta đang vào cõi chết,
                                                                mê man...
                 Ồ! ta vẫn ở bên bờ sự sống
                Sáng hôm nay bầy chim sẻ rộn ràng
                Nắng ấm tràn qua khung cửa sổ
                Tiếng con thưa ba đi học
                Tiếng vợ anh uống sữa nhen anh
                Yêu biết mấy cuộc đời quá vậy
                Cám ơn đời cho những yêu thương
                Cám ơn trời tôi còn được sống./.
                                                                       Phương Danh