Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Thơ: Trong rừng thông
                             Trong rừng thông
                  Trong rừng thông bạt ngàn Bảo Lộc, 
                  Không thú rừng vắng cả tiếng chim.
                  Thầm từng bước nỗi buồn cúi mặt,
                  Nhẩm từng cây thương nhớ im lìm .
                  
                  Mình yêu nhau anh cứ mãi đi xa,
                  Gót phiêu linh muốn quên điều gì đó.
                  Làm sao quên hởi rừng hởi núi,
                  Mỗi bước chân đi, lại muốn quay về.
                  Mỗi bước anh đi bóng hình em hư ảo.
                  Và nỗi buồn có thật, trĩu tâm tư.
                  
                  Em có nghe tiếng thông reo,
                  Thông vi vu, giỡn đùa với gió.
                  Từ nghìn năm thông vẫn là cây cỏ.
                  Mong tìm phút thư nhàn như thông với gió
                  Nhưng vẫn trĩu lòng trăn trở người ơi./.
                                               Phương Danh