Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

thơ: Chiều

                                         CHIỀU
                      Tôi vẫn ngồi đây bên dòng sông
                      Lặng nghe tiếng sóng ở trong lòng (*)
                      Ráng chiều dần tắt hàng cây ngả
                      Một cánh chim nghiêng liệng giữa dòng.
                      
                      Người vẫn vô tình ngược ngược xuôi
                      Có nghe chiều tím gọi sông trôi
                      Có nghe sâu lắng trời thăm thẳm
                      Vẳng tiếng kêu chiều chiếc lá rơi./.
                                                              Phương Danh


                              
(*) Mượn ý từ bài thơ "Tống biệt hành"của Thâm Tâm .