Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Con suối
  Con suối nhỏ miệt mài,
                                    Chốn non ngàn len lỏi
                                    Vượt lên bao ghềnh đá
                                    Phơi mình trong nắng đổ
                                    Cố tìm về biển khơi ./.
                                                                      

  

                    Phương Danh