Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Thơ:Giã từ

                                
                                 Giã từ
                            Cụng ly tràn, 
                  Cụng ly tràn, chiều liên hoan,
          Cùng anh, cùng bạn, cùng nàng..tiếp viên.
                  Cười lên ha hả, cười lên,
          Cười khua sóng nước, cười rền cõi không.
                  Ta không say, ta say không?
          Mà sao muốn khóc giữa dòng cuộc vui.
                  Hát đi ai điệu ru hời,
          Câu ca dao mẹ ru người nắng mưa.
                 Thôi, không người tiễn đưa,
          Âm thầm soi bóng sớm trưa một mình.
                 Sá gì một kiếp phù sinh,
          Sống sao cho trọn chữ tình chữ nhân!?
                                         Phương Danh