Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Thơ: Vĩnh biệt


       Vĩnh biệt
     Thôi rồi thôi ta chia tay,
Người ơi ở lại ta say cuối trời.
     Dâng người dòng máu hồng tươi,
Trời cao xanh ngát mộng đời ta không ./.
                          Phương Danh