Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

thơ: Đêm không ngủ

            
                                            Đêm Không ngủ        
                                                            Nhớ Hữu Hiệp,Thế Phương, trường NĐC.
                       Năm học mới có người rời đội ngũ
                       Mái trường ơi đêm này tôi không ngủ
                       Trong thinh không trống giục liên hồi
                       Mười tám năm, đọng lại ngậm ngùi .
                      
                       Các em ơi thầy không còn đọc thơ
                       Tiếng thơ xưa nước mắt nụ cười
                       Nghe thỏ thẻ Nhất Chi Mai em nhớ
                       Buồn xuân tàn, hoa rụng, mây trôi .
                      
                       Bạn ơi,tập viết nào cho nhau
                       Ấm trà chung ngọt đắng buồn vui
                       Nét trầm tư ngời đôi mắt sáng
                       Ly cà phê san sẻ ước mơ đời .
                       Một kẻ ra đi một người đã khuất
                       Còn một mình hãy sống giùm nhau .
                       
                        Và hàng cây, ơi hàng cây
                        Mới thuở nào ươm vài tược lá
                        Nay vươn mình rợp bóng, chim bay
                        Hoa vẫn nở vàng sân rực nắng
                        Vài lá rơi, vài chiếc lá rơi…rơi.
                                            Thứ bảy, 5- 9 - 1992
                                                                  Phương Danh